Het was vrijdag 20 maart een bijzonder zonnige maar ook heugelijke dag. De dag van de formele opening. De natuurgebieden De Flearen en Het Lange Rek werden op speelse wijze geopend. Diverse bestuurders verrichten in een ludieke zevensprong een plechtige handeling. Dat werd ondermeer ondersteund door 7 uitverkozen kinderen van de basisschool en gebeurde onder indrukwekkend trommel geroffel. De namen: gedeputeerde Jannewietske de Vries van de provincie, Germ Gerbrandy van de gemeente , Arend Timmerman van Staatsbosbeheer, Roel de Jong van It Wetterskip, Jack van den Berg van de Marrekrite, Jan Galama van de ruilverkaveling en Albert Kingma van het bestuur werkgroep hebben officieel de natuurgebieden geheel en al beeldend geopend. Er was verder veel te doen, de andere 170 leerlingen van Op ‘e Hichte plantten de laatste bomen op de nieuwe locatie, er was toneel en er was muziek. In een uitgebreide reportage krijgt u een volledig beeld. Na jarenlange inspanning maar dankzij de samenwerking met verschillende instanties heeft ons dorp nu twee natuurgebieden namelijk De Flearen en Oer het Lange Rek.