Op deze prachtige zaterdagochtend zijn de vrijwilligers van de Stichting Natuergebiet actief aan de slag geweest in It Lange Rek. Er was behoefte om na het klepelen door de firma Wierda, het gebied nog wat op te schonen. Omdat we met een grote groep waren hebben we veel kunnen doen. Zo werden bomen, picknicktafels, steigers en oevers ontdaan van het opschietende riet en het vele onkruid. Voorafgaand aan het werk op deze zon overgoten morgen hadden we bijgepraat in het Swettehûs

en ook nog mooie beelden bekeken van de ontwikkelingen in de Flearen en It Lange Rek van de afgelopen 10 jaren. Inmiddels zijn we verder en zijn onze natuurgebieden een begrip geworden in ons dorp en ook voor de omliggende streken. Door het fietspad geldt dat nu ook voor de Flearen. Om U ook even op de hoogte te stellen van verdere plannen:
* Omstreeks januari/februari 2017 zal er flink gesnoeid worden in de bossage`s van It Lange Rek. We hebben daarvoor hovenier Tjeerd Hingst ingeschakeld. Met de hulp van vrijwilligers zal het snoeihout worden afgevoerd en versnipperd. Een behoorlijke klus die echter wel hoog nodig is.
* De plas die bij winterse omstandigheden gebruikt wordt als schaatsplek voor de jeugd gaat de fa Wierda voor ons hekkelen zodat er rondjes gereden kunnen worden, mocht koning winter zijn intrede gaan doen. Mag wel weer eens, vinden wij.
* In de Flearen gaan we opnieuw aan de slag met de plasdras. Deze is drooggelegd en het gras is gemaaid en afgevoerd. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we een aanzienlijk deel van de graszode moeten laten verwijderen, wil er een echte plasdras ontstaan waar vogels in grote getale op af komen.

We hebben nog deskundig advies ingewonnen en dat advies bevestigt onze denkbeelden. Er was trouwens afgelopen zomer wel degelijk sprake van een plas, maar deze was moeilijk te zien door het hoge gras dat niet afstierf of verrotte. En dus moet de zode worden aangepakt. Hebt U trouwens de vele watersnippen gezien die daar volop aanwezig waren? En is U ook opgevallen dat we een aantal vrijwilligers rijker zijn? Daar zijn we erg mee ingenomen