Klimaat en duurzaamheid zijn als broer en zus. De lucht in onze longen, goede voeding voor ons lichaam, en de droge voeten die we nog steeds hebben, het is nu minder vanzelfsprekend dan het vroeger was. En via duurzaamheid proberen we de belasting van onze aarde te verminderen. Zo hopen we dat klimaatveranderingen beperkt blijven.
Dit besef breekt door in onze samenleving. Om het te ondersteunen organiseren wakkere Scharnegoutumers een “Klimaatkuier”. Deze vindt plaats op zondagmiddag 26 september as. De start is op het plein van het dorpshuis, tussen 13.30 en 14.30 uur. Er is muziek en de routekaart wordt uitgedeeld.
De route voert langs “Pleisterplaatsen” waar van alles te beleven is. Maak je eigen zaadbom, ondek wat er onder water leeft, neem kennis van ervaringen met klimaatverandering aan de andere kant van de wereld, bekijk het werk van twee kunstenaars die duurzaamheid belangrijk vinden, laat je inspireren tot duurzamer consumeren, schrijf een gedicht, en nog veel meer. Laat je gezicht zien, laat zíen wie je bent!!!
De terugkerende vraag tijdens de middag is: Wie of wat wil jij beschermen tegen de impact van klimaatverandering?
Opgave is niet nodig. Kom naar het Swettehûs (Legedyk 43), haal de routekaart en start. Jij bepaalt welke pleisterplaatsen je aandoet. Ze liggen dicht bij elkaar, dus ook met kinderen is het goed te lopen. De “Klimaatkuier” biedt gelegenheid om stil te staan bij de voorwaarden die gelden voor ons wereldse bestaan.
Meer informatie bij Lieke Weima, 06-15 25 96 92 / liekeweima@gmail.com