Grote opkomst bij inloopbijeenkomst Scharnegoutum Noord

Op 1 november 2022 was er een inloopbijeenkomst in Scharnegoutum waar bezoekers de verschillende schetsen van het nieuwbouwplan konden bekijken. Vanaf de start van het project is Dorpsbelang Skearnegoutum betrokken. In dit bericht blikken we terug op de inloopbijeenkomst
en vragen we jou om mee te denken met de plannen door de enquête in te vullen.

Inloopbijeenkomst

We kijken samen met dorpsbelang terug op een zeer geslaagde inloopdag. Er was veel belangstelling en de betrokkenheid is groot. Inwoners en belangstellenden konden dri schetsmodellen bekijken en vragen stellen. De betrokken medewerkers vanuit de gemeente waren samen met de bestuursleden van het dorpsbelang aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. De opkomst was groot. We kregen veel waardevolle informatie waarmee we de plannen verder kunnen
vormgeven.

Denk mee en vul de enquête in

Wij willen graag horen hoe Scharnegoutum Noord er volgens de inwoners uit zou moeten zien en voor wat voor soorten woningen we aandacht moeten hebben. Om je een beeld te geven van hoe de wijk eruit kan zien, hebben wij 3 mogelijke schetsontwerpen gemaakt. Je kunt in de vragenlijst de schetsen bekijken en aangeven welke schets jou het meeste aanspreekt en waarom. Het invullen van de enquete kan tot en met dinsdag 15 november 2022.

Ga naar www.woneninsudwestfryslan.nl om de enquête in te vullen.
Alvast bedankt!

Vervolg

De wensen en ideeën die we bij de inloopbijeenkomst hebben gekregen en nog uit de enquête naar voren komen, nemen wij mee om een haalbaar stedenbouwkundig plan op te stellen. In een stedenbouwkundig plan staat hoe de wijk er ongeveer uit komt te zien, denk bijvoorbeeld aan de invulling
stedenbouwkundig plan staat hoe de wijk er ongeveer uit komt te zien, denk bijvoorbeeld aan groen/water/wegen en het soort woningen. Dit plan stemmen wij af met dorpsbelang Skearnegoutum en daarna weer met de inwoners. Dat gebeurt in de eerste helft van 2023.

Namens projectgroep gemeente SWF
Jan Luimstra