Lange tijd was het natuurgebied “de Flearen” maar moeizaam bereikbaar. Vanuit de nieuwbouw, na het laatste blauwe bruggetje, was het wandelpad erg oneffen met veel kuilen en ook veel nattigheid. Vanaf de Legedijk voorbij de sporthal was het een vrij lange weg naar de Flearen en moest er over gaas geklauterd worden waar de schapen van Eva verbleven. Al met al niet erg uitnodigend natuurlijk.

Door deze lastige bereikbaarheid was het gebied dan ook veel minder bekend dan natuurgebied Oer`t Lange Rek. Hierin is grote verandering gekomen nadat het fietspad was aangelegd. De Flearen zijn nu, net als It Lange Rek, een gewaardeerd wandelgebied. Ook de vele fietsende passanten kunnen de plek zeer waarderen. Voor onze Stichting was het, na de oplevering van het fietspad, dan ook tijd om de Flearen te verrijken met enkele voorzieningen en zo werden twee zitbanken geplaatst, een informatie-paneel met teksten over het gebied en de historie daarvan, de zwaluwtil en onlangs de plasdras.

In het fotoalbum van deze site is nu onder 2017 een fotoreeks geplaatst waaruit blijkt hoe fraai de Flearen er nu uitzien, met foto`s van vogels die je er kunt zien, doorkijkjes in het gebied en natuurlijk de plasdras. Bij de foto`s o.a. een nest met eieren van de waterhoen (reidhinsje) (dus) niet van de meerkoet. Verder zou de indruk kunnen ontstaan dat je in de Flearen voornamelijk meeuwen aantreft. Dat er veel meeuwen zijn klopt, maar ook eenden, meerkoeten, zwanen, ganzen, blauwe reiger en het ijsvogeltje kun je er aantreffen.

Wij hopen dat de soortenrijkdom door de plasdras nog flink zal toenemen en rekenen daar, gelet de ervaringen met plasdras, zelfs op. Mocht het tegenvallen dan gaan we uitzoeken wat er mogelijk nog schort aan de gekozen aanpak. De vraag rijst dan wat de betekenis is van de groenstrook tussen fietspad en plas en of de plas wel voldoende voedsel biedt aan de vogels.

Graag herinneren we U nog aan de geplande snoeidagen in It Lange Rek. Er hebben zich al dorpsgenoten opgegeven. U kunt zich nog bij ons aanmelden en hoort t.z.t. op welke zaterdag we aan de slag zullen gaan.

Zie fotoalbum, 2017

Het Stichtingsbestuur