Hoezo “kleintje” dorpsfeest ??? Zaterdag 25 juni 2016 zal de geschiedenis ingaan als de dag van Kleintje Dorpsfeest Scharnegoutum, wat helemaal geen kleintje dorpsfeest was. Het bestuur van de Oranjevereniging had in samenwerking met de vrijwilligers van het dorpshuis dit wel als zodanig aangekondigd, maar de werkelijkheid was geheel anders. Scharnegoutum is vandaag opnieuw ontdekt, zo deelde laat op de avond een bezoekster ongevraagd maar wel zeer overtuigend mee aan uw verslaggever.
Het begon nog redelijk rustig met een ontspannen wandel-puzzel-app-tocht, gevolgd door een optreden van het (halve) Shantykoor. De andere helft, meest 55 + leden,was al met vakantie evenals een deel van de overige 55 plussers uit Scharnegoutum. Een meevaller voor

de Oranjevereniging want alle 55 plussers kregen gratis Oranjekoek en koffie. De nog redelijk rustige morgen bleek bij nader inzien de welbekende stilte voor de storm te zijn. Want wat er na de middag tot na middernacht gebeurde is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Het leek wel of er een grote tank met “adrenaline”was gedumpt op het terrein voor het dorpshuis. Heel veel dorpsgenoten waren al niet te stuiten tijdens hun deelname aan de ORANJE-RUN. Onvermoeibaar vlogen ze als jonge goden en godinnen over het zware parcours en vele persoonlijke records werden gebroken.

Ondertussen was het feest voor de jongste dorpsgenoten met DJ Baggel al losgebarsten op het parkeerterrein voor het dorpshuis, waar het ook was begonnen te regenen. Maar niets en niemand liet zich hierdoor weerhouden. Hup, iedereen, inclusief de mobiele biertap, naar binnen waar het feest werd voortgezet onder leiding van DJ Maarten. Bloedje heet was het daar, maar de vrijwilligers van het dorpshuis zorgden ervoor dat niemand te maken kreeg met het op de loer liggende “vochttekort” probleem in dergelijke situaties. Ondertussen kwamen er steeds meer dorpsgenoten op het feest af en was het ook weer droog geworden. Dus hup, iedereen inclusief mobiele tap weer naar buiten voor een hap (broodnodige) frisse lucht onder leiding van DJ BABBEL, met behulp van blonde SNABBEL volgens de waarneming van uw verslaggever. En de stemming steeg en steeg en steeg… Er werd steeds meer gezongen, gedanst, gelachen, omarmd en gekust. Uw verslaggever werd er bijna emotioneel van. Zoveel geluk op een heel klein stukje aarde in Scharnegoutum dat maak je niet vaak mee!!!
The day after, toen een ieder met een gelukzalig (of iets minder) gevoel wakker werd , leek het wel of er een tornado had huisgehouden buiten en binnen het dorpshuis. Maar een twintigtal vrijwilligers zorgden er voor dat ook die sporen binnen de kortste keer waren uitgewist!!. Ook dat is “groots !”