Op dit moment moeten we rekening houden met een onzichtbaar gevaar, het coronavirus wat de hele wereld in zijn macht lijkt te hebben en bedreigt. Ook in ons dorp hebben we er mee te maken, kerk, school, kinderopvang en dorpshuis zijn gesloten. Een onzekere toestand waarbij we alleen maar kunnen hopen dat het virus ons niet zal bereiken of persoonlijk zal raken.
Vanuit onze organisatie Graach dien hebben we nagedacht waarin en waarmee we iets kunnen betekenen voor onze dorpsgenoten en ook willen we een beroep doen op uw / jullie medewerking.

We kunnen ons indenken dat mensen welke tot de risicogroep behoren nu extra voorzichtig zijn en de deur niet uit durven om bv, boodschappen te doen of anderszins hulp nodig hebben. Echter er zijn ook mensen en met name jongeren die nu noodgedwongen thuis zitten. Op deze (gezonde) mensen willen we nu een beroep doen. Geef wat extra aandacht aan buurt en dorpsgenoten uit de risicogroep door een praatje met hen te maken of een bezoekje aan hen met bijvoorbeeld de vraag of je iets voor hun kunt betekenen met hulp of door boodschappen voor hen te doen. Denk wel om je eigen veiligheid en gezondheid zoals dat ruimschoots aandacht heeft gekregen in de diverse media. In dit verband willen we er ook op wijzen dat je bij de supermarkt in ons dorp of in Sneek via internet of telefoon boodschappen kunt bestellen. Voor degene die behoefte aan leesvoer heeft willen wij nog wijzen op onze Minibieb welke bij de bakker staat en voldoende boeken bevat die graag gelezen willen worden, ruilen mag maar is niet beslist noodzakelijk!
Tot slot, voor informatie, vragen of zo maar een praatje, maar ook voor het aanbieden van uw hulp kunt u bellen en/of mailen met één van ons,
Bellen kan naar; Anna Luimstra 0515-420163 / 0616646432, Geart Bos 0515-416753 / 0645483378, Joke Leeverink 0515-411329 / 0630274614 en Baukje de Groot 0515-422351 / 0651062242 ,
Mailen bij voorkeur naar repaircafe@skearnegoutum.nl of graachdien@pknscharnegoutum.nl
Laten we in deze onzekere tijd nog meer dan anders op elkaar passen!