De aanleg van de fietsroute langs de Swette tussen Leeuwarden en Scharnegoutum/Sneek is in 2012 klaar. In Boazum werd maandag een overeenkomst getekend die behelst dat er een nieuw fietspad komt tussen het mantgumerhuisje, Boazum en Boazum Scharnegoutum. Het fietspad biedt een veilige en recreatieve verbinding voor de aanliggende dorpen. Het is bovendien een veilig alternatief, zo voorkomt het fietspad dat de jeugd twee spoorwegovergangen moet oversteken.