IJLST • De dorpsprijs 2008 in Wymbritseradiel ging maandag naar Dorpsbelang Scharnegou­tum.Volgens burgemeester Reitsma, die de wisselprijs tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor de vierde keer uitreikte, heeft Schar­negoutum de prijs verdiend van­wege een aantal opvallende pro­jecten. De vereniging zette zich in voor het vinden van een onderko­men voor de jeugd, meldde zich uit eigen beweging aan voor de pi­lot `Kommunikaasje tusken doarp en gemeente’ en realiseerde twee natuurprojecten in het dorp. Voor dat laatste werkte ze samen met gemeente, provincie en Staatsbos­beheer. Verder heeft Dorpsbelang voor deze natuurprojecten zelf een beheers- en onderhoudpro­ject ontwikkeld alsook een na­tuur-educatieproject. Bij dat laat­ste zijn de scholen uit het dorp be­trokken en de Vogelwacht. De wis­selprijs bestaad uit een plaquette en een bedrag van 500 euro.