In een klooster werd vroeger erg veel nagedacht en bedacht. Je kwam tot inkeer. Een corona lockdown heeft iets vergelijkbaars. Eind augustus is het alweer, werk en school zijn weer begonnen, langzaam komt alles in beweging. Tergend langzaam overigens!
We denken na, peinzen en blijven op gepaste afstand. We passen ons aan, iedereen past zich aan of aan het weer of aan de corona, of aan het gemis, het anders…
Wat doet u nog wel en wat doet u anders? Of heeft u leuke ideeen ? Wij publiceren graag uw ervaringen. Schrijf ons!

De kopijdatum van de Doarpsomropper is dinsdag 8 september