Het kan geen toeval zijn, zo vlak voor de vakantie. Terwijl de meeste mensen hun vakantie vieren worden de inbrekers actief. Op de Molepaed gaan ze dit mogelijke probleem collectief aanpakken. Daar hangen sinds kort nieuwe bordjes. “De Buurtpreventie”, deze vorm van sociale controle is een door bewoners georganiseerde controle op onregelmatigheden in een woonwijk of buurt.

Want treffen zij verdachte situaties of gepleegde wetsovertredingen aan, dan geven zij deze door aan elkaar, aan politie, brandweer, of andere instanties. Deelnemers doen op vrijwillige basis mee. Het gebeurd door middel van buurtwhatsapp. In de eerst volgende Doaprsomropper leest u meer over deze individuele wijk beveiliging en dit kleine recherchebureautje.