Vorige week hebben we afscheid genomen van meester Henk van der Werf. Henk hield een informele bijeenkomst in ons schoolgebouw. Henk`s echtgenote en de twee dochters, ook in het onderwijs werkzaam, waren er bij aanwezig en we hebben herinneringen opgehaald en gezellig om de grote ronde tafel gezeten. Verschillende dorpsgenoten die met Henk op enigerlei wijze hebben samengewerkt waren hierop afgekomen. Voor velen was het tijdstip van de bijeenkomst, nl. van 16.00 tot 18.00 uur waarschijnlijk problematisch. Dat gaat vandaag de dag nu eenmaal zo omdat de meeste mensen dan aan het werk zijn.

Eerder al had Henk afscheid genomen van de kinderen en van het schoolteam. Henk heeft wel ideeen wat hij gaat doen. Zo zingt

hij onder anderen in de cantorij die Joure rijk is en hij wil, nu er meer tijd beschikbaar komt, vaker naar concerten gaan. Henk denkt ook na over een actieve bijdragen aan bijeenkomsten die gaan over bezinning vanuit een christelijk perspectief waarin studie, discussie en het inslaan van nieuwe wegen centraal staan.

Henk heeft heel veel kinderen lesgegeven in de basisschool van Scharnegoutum en later weer aan kinderen van ouders die hij eerder al in de klas had. Hij is Scharnegoutum altijd trouw gebleven. Nu mag Henk een nieuwe levensfase ingaan en we wensen hem en zijn gezin daarin alle goeds toe.