Scharnegoutum

Aan ‘Zinloos Geweld’ hebben de leerkrachten en leerlingen van de christelijke basisschool op ‘e Hichte in Scharnegoutum een enorme hekel. Om dat duidelijk te maken hebben ze vorige week op verschillende manieren gekeken waar het voorkomt, waaruit het bestaat en belangrijker, hoe je het kunt voorkomen. Een van de manieren om er iets tegen te doen is een tegel op het schoolplein zodat iedereen dagelijks wordt herinnerd aan de onzin van zinloos geweld.

Op ‘e Hichte heeft drie ingangen en de school wil eigenlijk bij elke ingang zo’n fraaie tegel in het plein hebben. Vorig jaar werd de eerste tegel geplaatst bij de hoofdingang en dit jaar was de ingang bij de groepen 3, 4 en 7 aan de beurt.

De kinderen hebben zich de afgelopen weken op allerlei manieren beziggehouden met dit onderwerp. Het onderwerp kwam bijvoorbeeld aan de orde tijdens kringgesprekken Daarbij werd de kinderen duidelijk dat zinloos geweld breder is dan racisme of iemand zonder aanleiding een klap verkopen. “Zinloos Geweld hawwe jo ek op it mêd fan materiaal. Dan hawwe je it oer vandalisme. Mar ek pesten is yn dit ramt oan ‘e oarder west”, vertelt leerkracht Jan Wierstra van groep 5.

Er werd niet alleen gesproken over zinloos geweld, alle ruim tweehonderd kinderen hebben ook meegewerkt om een lang lint van goede wensen en vredelievende oproepen door de school te maken.

De werkjes werden opgehangen aan een lang touw dat alle groepen met elkaar verbindt.

Alleen als het volledige touw was voorzien van een dergelijke creaties zou er een tegel worden geplaatst. Omdat dat het geval bleek te zijn, kon de tegel onder toeziend oog van alle kinderen in het plein worden gelegd. Dat werd gedaan door een vredelievende dorpsgenoot, zoals Albert Beeksma, door Wierstra wordt, omschreven. Daarom had Beeksma, die als hobby duiven houdt, de eer de tegel in het plein te leggen. Vervolgens liet hij een aantal ‘vredesduiven’ los. Het waren dan wel geen zuiver witte, “mar dizze kin it boadskip likegoed oerbringe”.