De roep van de kievit (en ook al van de grutto) is er weer. Duikelend in de lucht kondigen de weidevogels de lente aan. Deze prachtige vogels hebben het echter vreselijk moeilijk en de provincie Friesland kan dit jaar dan ook geen ontheffing verlenen voor het rapen van kievitseieren. De stand van de kievit is te ongunstig. De provincie staat wel vogelwachtleden van de BFVW toe om eieren te zoeken met het oog op nest bescherming. We noemen het nu voorzorg in plaats van nazorg. De provincie wil de vinder en de boer van het eerste ei eren en de aandacht op voorzorg richten. De commissaris zal in het land het legsel bezoeken… Over enkele jaren voert de provincie opnieuw een onderzoek uit om te kijken of de stand zich hersteld.