Publicatie Sneeker Nieuwsblad

19 mei 2005

Scharnegoutum

Karien van Gennip, staatssecretaris van Economische Zaken, heeft gisterenmiddag met het langszij trekken van De Sneker Pan bij het skûtsje van Leeuwarden op de Zwettte in Scharnegoutum de oude trekvaart officieel geopend voor de hedendaagse waterrecreant.

Het vaarklaar maken van de route tussen Leeuwarden en Sneek voor boten tot een vaarhoogte van 2,5 meter heeft 15 miljoen euro gekost, maar die centen is het project meer dan waard geweest, vindt Van Gennip. Investeren in de recreatieve infrastructuur is een must voor Friesland, stelde ze bij de opening van de vaarroute. “Het is een van de belangrijkste peilers voor de Friese economie.” Het ministerie gaf bij wijze van openingscadeau onlangs 250.000 euro om de route te promoten in het buitenland. In juli wordt de promotiecampagne om in het buitenland toeristen te trekken voor de Middelseerûte gepresenteerd, wist de bewindsvrouwe te vertellen.

Zij stelde dan Fryslân er met de route aantrekkelijker op is geworden voor de waterrecreant. Commissaris van de koningin Ed Nijpels stelde dat dat ook nodig is om de concurrerend te kunnen zijn met de watersportgebieden als die er zijn als bijvoorbeeld het oosten van Duitsland. “We mogen de aansluiting niet missen.”
Nijpels kon het niet laten om de staatsecretaris nog eens te wijzen op het belang van de Langmangelden. Mede dankzij deze steun uit het westen kunnen projecten als het Friese Merenproject, waaronder de Middelseerûte valt, gerealiseerd worden. Zoals bekend wilde staatsecretaris deze geldkraan richting het Noorden met ingang van 2006 dichtdraaien.

“Het enige wat wij vragen is ons een beetje te helpen. Er ligt een motie vanuit de Kamer om dat ook te doen”, aldus Nijpels. “We willen als provincie graag van het Haagse infuus af, maar we worden de komende jaren nog graag gesteund door Economische Zaken.” De commissaris weer er op dat iedere cent die in Fryslân gestoken wordt, terugverdiend wordt. Bovendien is het Friese Merenproject, waarin de komende jaren nog eens 350 miljoen euro geïnvesteerd wordt, een voorbeeld van hoe talloze partijen met elkaar samenwerken en verder komen dan alleen praten.