Publicatie Leeuwarder Courant

15november 2002

Scharnegoutum

– De Poiesz aan de Legedyk in Scharnegoutum wil alsnog uitbreiden.

Voordat de supermarkt in 1998 in de oude zuivelfabriek gevestigd werd, wenste de directie van Poiesz een supermarkt van 1000 m2 in het dorp. Dat vond de provincie te groot voor een plaats met ruim 1600 inwoners. Het verkoopoppervlak mocht niet groter worden dan 500 m2. Nu wil Poiesz uitbreiden naar 750 m2.

Destijds maakte ook buurgemeente Sneek bezwaar tegen een grote winkel, omdat er dan klanten uit de stad naar het dorp zouden worden getrokken. Met de huidige aanvraag zegt Poiesz niet zijn klantenkring te willen uitbreiden. De winkel is nu te krap volgens assistent-bedrijfsleider Thijs de Groot. “We kunnen nu nauwelijks fatsoenlijk uitpakken of een display opbouwen”. Ook geeft de directie van Poiesz aan dat er meer variatie in het assortiment moet komen. Daar is extra ruimte voor nodig