Publicatie  Wijd en Zijd

10 september 2002

  

 Scharnegoutum

– Oud veehouder Wicher Lemstra uit Scharnegoutum ziet zijn geduld beloond. Zijn tracévoorstel voor de nieuwe rondweg van Sneek kreeg niet alleen ministeriële instemming maar blijkt nu ook betaalbaar te zijn. Nog dit jaar zal de knoop over de omlegging van de A7 worden doorgehakt.

De participanten hebben duidelijk voorkeur voor Lemstra’s zogeheten combivariant. “Ik hoopje noch te belibjen dat de wei hielendal klear is”, zegt de 77 jarige Lemstra met gepaste trots.

 

Volgens dit voorstel wordt de snelweg westelijk van het industrieterrein De Hemmen aangelegd en krijgt deze door middel van een aquaduct in de Geeuw weer aansluiting op de bestaande route die eveneens grondig wordt aangepakt.

 

Na stevig rekenwerk blijkt nu zelfs de meest luxe variant -Lemstra- een aquaduct in plaats van een brug – binnen het budget van 80 miljoen euro te kunnen worden uitgevoerd