Nieuw en modern Visitekaartje van de Omropper. Onwillekeurig is de voorkant van een krant, tijdschrift, boek of gids altijd het visitekaartje. In één oogopslag heb je daardoor vaak al een idee van de inhoud ervan. Naast de tekst op de voorkant is een foto of een tekening beslist medebepalend voor de uitstraling ervan.

Uiteraard geldt dit ook voor onze Doarpsomropper. Twee jaar lang heeft de mooie ‘regenboogfoto’ van de Sint Martensdyk-entree van ons dorp op de voorkant van de Doarpsomropper geprijkt: een foto van de hand van Baukje Bosma!
Nu de Omropper geheel vernieuwd is, wilden we, als mediagroep, in zee gaan met een nieuwe voorkant, de respons op onze oproep was verrassend groot. We konden een keuze maken uit ruim 20 inzendingen. Wat een fantastisch palet. Een keuze maken viel ons zwaar. En over smaak valt niet te twisten en over totaal rechtschapen kiezen bestaat eeuwige twijfel.
Het is een interessant spreekwoord. Er bestaat namelijk geen foto die door iedereen als de mooiste foto gevonden kan worden…
Wij willen alle inzenders hartelijk danken voor hun inspanningen en vooral voor hun creativiteit. De mediagroep!