Deze mooie foto met Hollandse wolken glijden over het spoorhuis nabij De Flearen, gemaakt door Folkje Bos van de Martensdyk verdient een eervolle vermelding!!