Gas winning of zonnepanelen… Zijn dit dan toch de eerste foto’s van het ‘rampgebied’ tijdens de gaswinning in Oppenhuizen??? Deze activiteiten stralen blijkbaar teveel uit naar de woning Zwettewei 102 in Scharnegoutum.

Stel, u krijgt onverhoopt dergelijke schade in/aan uw woning ontstaan door de gaswinning, dan moet u t.z.t. onmiddellijk telefonisch en schriftelijk contact opnemen met de schadeveroorzakende partij. Verzoek daarbij dat u diens aansprakelijkheidsverzekeraar onmiddellijk inschakelt. Weet u nog niet wie de echte veroorzaker is speel deze dan door naar de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente, stel hen op de hoogte, zodat deze eveneens nu al kunnen kijken of de werkzaamheden in Oppenhuizen correct worden uitgevoerd..