Publicatie Sneeker Nieuwsblad

1 september 2005

Scharnegoutum

Fribecoh is begonnen met de ontmanteling van de grasdrogerij bij Loënga. Vorig jaar oktober stootte de schoorsteenpijp, die inmiddels al is weggehaald, voor het laatst de haar kenmerkende witte rook uit.

De gemeente Sneek heeft zich inmiddels verzekerd van het eigendom van het perceel. Met de aankoop voorkom de gemeente dat mogelijk zware industrie roet in het eten zou kunnen gooien bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk in het Harinxmaland ten noordoosten van de Zwette achter de grasdrogerij. Met het verdwijnen van de fabriek bij Scharnegoutum worden grasdrogerijen langzamerhand een zeldzaam verschijnsel in Fryslân. Er blijven nog drie over in de provincie, namelijk in: Harich, Oosterwolde en Opeinde.

” We hadden nog wel een jaar door kunnen drogen, maar de hoge energieprijzen maken het drogen onbetaalbaar. Erg spijtig, want als grasdrogerij maak je een schitterend gezond voor voor het vee”, zegt algemeen directeur Ben Reuvekamp.

Grasdrogen loont echter nauwelijks meer voor de boer, die liever het wintervoer opslaat in kuilbalen. Die wijze van grasverwerking heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Andere factoren die de branche plagen is het afnemende aantal boeren, als gevolg van de sanering van agrarische bedrijven waardoor ook nog eens meer land over is, waardoor de noodzaak tot grasdrogen afneemt.

Ook hebben de strenge veevoerwetten een negatieve invloed op de markt, aldus medewerkster Ineke Wiegersma.

Fribecoh zocht nog wel markt in andere segmenten, zoals het maken van paardenbrok, maar door de hoge energieprijzen konden die hoogwaardige producten niet meer tegen een redelijke marktprijs aangeboden worden.

De ontmanteling van de grasdrogerij is inmiddels in volle gang. De 45 meter lange banddroger is door PAX bouw en industrieservice in compartimenten naar Zuid Duitsland vervoerd om aldaar opnieuw te worden opgebouwd bij een grasdrogerij. Ook de grote trommeldroger verhuist naar Zuid Europa.

De meeste van de vijftien seizoensarbeiders van de grasdrogerij hebben een nieuwe baan gevonden.