18 maart 2002

Scharnegoutum

Eerste kievitsei Op 16 – 03 – 2002 heeft dhr. Bram Adema het eerste kievitsei gevonden van Skearnegoutum. Hij vond het eitje afgelopen zaterdag om 8.45 uur in de landerijen van Hartwerd. Het eitje lag dan wel buiten de gemeente grens maar

Bram was wel de eerste vinder van Skearnegoutum. Bram haastte zich naar huis en belde Ids Wynia van de plaatselijk Vogelwacht. om zijn vondst kenbaar te maken. De vinder wordt bijgeschreven op de wisselbeker.