De maatregelen die de regering op 14 oktober jl. heeft afgekondigd hebben uiteraard ook gevolgen voor ons als dorpshuis.

Naast de ondertussen al bekende ‘basisregels’:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt overal 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen
 • Was vaak u handen en hoest en nies in uw elleboog
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Vermijd drukte: ga weg als het druk is/reis zoveel mogelijk buiten de spits

zijn de maatregelen per 14 oktober:

 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal van 30 personen (geldt per zaal en is exclusief personeel);
 • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens (als ze aan een tafeltje zitten);
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen;
 • Vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimtes verplicht (ook in dorpshuizen);
 • Locaties (zoals dorpshuizen) met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.
 • Evenementen zijn verboden.

De voor ons het meest in het oog springende gevolgen van de maatregelen zijn :

 • Het dorpshuis hoeft niet dicht.
 • Korps, koor, dammen en biljarten kunnen gewoon blijven oefenen/spelen.
 • Er mag niets worden geserveerd/geconsumeerd (dus ook geen koffie en thee)
 • Het dragen van mondkapjes is verplicht
 • De maatregelen gelden in eerste instantie tot 27 oktober

Als bestuur van het dorpshuis hopen we uiteraard dat de hierboven genoemde maatregelen zodanig veel effect hebben dat we spoedig weer wat meer in een ‘normale’ situatie terugkeren!