Verslag Jaarvergadering van Doarpsbelang | 16 april 2024

Verslag van de Jaarvergadering van Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea van 16 april 2024 in het Swettehûs te Scharnegoutum. Aanwezig zijn: Alle Bestuursleden, Aukje Hofman, voorzitter,Frederik Boonstra, penningmeester,Piet IJssels, Marco Kok, Ester Elzinga-Ewouds en...

Informatie avond zendmast sportvelden | 13-04-2024

Vrijdag, 5 april j.l vond in het dorpshuis een voorlichting plaats van Vodafone over het voornemen een 40 meter hoge 5G zendmast te plaatsen achter de sportvelden in ons dorp. Met een rondschrijven ontvingen de dorpsbewoners  hiervoor een uitnodiging. Dorpsbelang...

Nieuws van dorpsbelang februari 2024

Is er nieuws? Ja en Nee Er is niet echt veel nieuws te melden maar wel kunnen we wat beschouwingen geven over de dingen waar we mee bezig zijn. Nieuw Nieuw is wel dat we voor een kleine groep jongeren nu eindelijk iets kunnen doen. Achter de sportvelden krijgen ze een...

Nieuws van Doarpsbelang, december 2023

Nieuws van Doarpsbelang december 2023Oud ElimDe verbouwing van het voormalige Elim is afgerond. De appartementen staan te koop en in de tweede week van januari 2024 zullen de Alddijk en Achterbuorren tijdelijk zijn afgesloten voor, in elk geval, gemotoriseerd verkeer,...

College bezoek aan Scharnegoutum

College van B en W op bezoek in ScharnegoutumDinsdag, 9 mei 2023 was in het Swettehûs het voltallige College van Burgemeester en Wethouders te gast bij ons in Scharnegoutum. Het College vergadert iedere dinsdag in het Gemeentehuis, maar één keer per maand doet ze dat...