Opbrengst Wintermerk

´t is weer voorbij die……….. Zaterdag 1 december was er de apotheose van maanden voorbereiding. Om half drie ging de Wintermerk voor z’n 4e editie ‘los” En wat een editie…. De drukte van komende en gaande man /vrouw/ kinderen, en een goed bezette groep van...

Nat en Regen

Het seizoen verandert. De herfst heeft plaats gemaakt voor de winter, de bomen zijn kaal. Een flinke regenbui laat een straatbeeld zien wat we langere tijd niet meer hadden. De keerzijde van een droge en warme zomer. Nat, regen en plassen op de stoep. Het klimaat...

Veel belangstelling inloopavond Patyna

Ruim 80 belangstellenden kwamen af op de bijeenkomst die Patyna belegde afgelopen dinsdag, 2 oktober in het Swettehûs. De presentatie was goed waaronder virtuele beelden van het appartementencomplex van zowel de buiten-als binnenkant, waarbij de draaiende camera het...

Nieuwe Predikant

…al eerder werd de vloer mooi gemaakt, werd alles weer schoongemaakt, de tuin werd geharkt en het paadje geveegd. Vandaag staan er maar liefst twee verhuiswagens bij de pastorie op de Lege Dyk, een ware opstopping op de weg, bedoeld om ruimte te maken voor heel...

Nieuw Logo Dorpsbelangen

Arjanne Huls keek ook naar ons dorp, ze bedacht de basis van een mooi nieuw logo. “Dit logo symboliseert de gemeenschap, het Swettehûs de huizen, zij vormen het dorp, het zijn de ontmoetingsplaatsen en worden omringd door het hart, het Fryske pompeblêd dat mag...

Buurtpreventie

Het kan geen toeval zijn, zo vlak voor de vakantie. Terwijl de meeste mensen hun vakantie vieren worden de inbrekers actief. Op de Molepaed gaan ze dit mogelijke probleem collectief aanpakken. Daar hangen sinds kort nieuwe bordjes. “De Buurtpreventie”,...