Jongens Kaatsen

Zaterdagmiddag hield de kaatsvereniging “De Lytse Stuit” te Scharnegoutum een kaatspartij voor jongens uit IJlst, IJsbrechtum en Tirns. Natuurlijk deden de Scharnegoutummers ook mee. Er namen 18 jongens aan deel en er werd goed gekaatst.Uitslag; 1.H....

Resinsje Fleane, Fleane, Fûgelfrij

Fleane, fleane, fûgelfrij. Ferline jier, krekt foar de simmer krige ik samar spontaan de fraach: “Geart wolsto de printkladde fan myn boekje lêze en fan kommentaar fersjen. Do pielst altiten mei it Frysk om en skriuwst sels ek wol, dus doar ik it dij wol te freegjen.”...

Straat IIsbaan Heeft IJsbaan

De aanhoudende soms matige vorst maakt in beperkte mate het schaatsen op de Zwette mogelijk, uiteraard met grote voorzichtigheid maar op de eerste inham van het nieuwbouwplan tot aan het bruggetje is volgens “ijsmeester Gerrit Lam” het ijs uiterst...

Scharnegoutum Kiest Eigen Totaalplan

Afgelopen vrijdagavond 20 november jl . hebben, dorpsbelangen Scharnegoutum, PSBO Wymbritseradiel, bestuur peuterspeelzaal, Stichting buitensport Scharnegoutum en bestuur dorpshuis Elim, in dorpshuis Elim een gezamenlijk plan gepresenteerd aan de bevolking van...

De Stadige Strikers Clubkampioen

Easterein: Het is er dan toch van gekomen. Vaak behaalden de dammers uit Scharnegoutum de tweede plaats. Zaterdag werd er evenwel gewonnen. Alle tegenstanders, drie achttallen werden met 4.5 – 3,5 verslagen. In historische gebeurtenis. In hun 28 jarige bestaan was...

Hekelen Natuurgebied

Op dit moment zijn ook in de natuurterreinen de hekkelwerkzaamheden in volle gang. De sloten worden rondom opgeschoond, zowel machinaal als ook met de hand. Vorig jaar hebben wij fijn kunnen schaatsen op de waterplas in Oer ’t Lange Rek, om het ijsplezier dit jaar ook...