Misverstand Tunnel Onder Zwette

ublicatie fractie van gemeentebelangen Wybbritseradiel 24 december 2001 Fractievoorzitter : Fokke Nauta. Zoals in de Leeuwarder Courant van 19 december stond vermeld: maar een fietstunnel onder de provinciale weg N 354 door, dat was waar ik voor heb gepleit in de...

IJsbaan (1 & 2)

Publicatie Dorpsbelang Scharnegoutum december 2001  Scharnegoutum (1). – Dorpsbelang Skearnegoutum meldt: Er is weer een ijsbaan in het dorp!! Met verenigde krachten is afgelopen week (week 50 2001) een kleine ijsbaan aangelegd. In overleg met dorpsbelang en de...

Tunnel Gewenst Onder Zwette Scharnegoutum

Publicatie Leeuwarder Courant 19 december 2001  IJlst. – Een tunnel onder de Zwette in Scharnegoutum, in plaats van een nieuwe hogere brug die aansluiting moet geven op de provinciale weg N354 ten noorden van Sneek. Fokke Nauta van ‘Gemeente Belangen...

Groen Tussen Sneek En Scharnegoutum

IJlst. – De gemeente Wymbritseradiel pleit er nadrukkelijk voor om een groene ruimte te houden tussen de zuidgrens van Scharnegoutum en de toekomstige bebouwing van Sneek langs de noordelijke stadsrondweg langs de Zwette. Dat schrijft de gemeente Wymbrits in een...