Een nieuwe brochure is uitgebracht…  Een rondje om Scharnegoutum” is zeker de moeite waard. Met die gedachte heeft Dorpsbelang nu een brochure gemaakt voor liefhebbers van de fiets (boot) en voor wandelaars. Het is een soort van ontdek je plekje. Te vergelijken met wat vroeger was…. van gewest tot gewest. Ons gewest herbergt verrassende dingen en die leest u in deze brochure:  

Aanleiding voor de brochure is geweest dat toeristen bij de Potten vragen hebben over wat er zo al te doen of zien is in de dorpen rondom Sneek. Onze brochure ligt voor uitgave inmiddels op de info balie bij het VVV Sneek en Recreatiecentrum de Potten waar men ze graag in ontvangst nam. Toegezegd is dat de digitale versie wordt geplaatst op www.frieslandwonderland.nl

Een dergelijk verzoek is ook ingediend bij de gemeente SWF voor de gemeentelijke website evenals de provincie onder het hoofdstuk middelzee-route en de site van de Marrekrite. Dorpsbelang ziet graag dat deze actie niet eenmalig is. We zullen de brochure zo nodig updaten, verder verspreiden en ook in de toekomst blijven aanbieden in gedrukte vorm. Ter bekostiging daarvan worden sponsoren benaderd.

Bestuur Dorpsbelang