Uit school en onderweg gooien mensen heel wat weg en nuttigen energie drinks, en vele energie repen. …In de zorg heb je keukenktafelgesprekken, dan gaat het over wie doet wat. Nu is er zorg om het weggooien van blikjes en flesjes en lege verpakkingen. In datzelfde keukentafelgesprek waarbij de ouder(s) de kinderen horen en hen vertellen over prullenbakken en afval. Dat vergaan een

lange weg is. En de natuur mooi is en we het graag zo willen houden. Een Omrin langs de weg levert wat op zo vertellen Harm en Tymen. Omrinne is een leuke bezigheid, nog even en we nemen de container maar mee…!? Dat moet niet nodig zijn wanneer degene die het veroorzaakt even langer nadenkt voordat hij/zij het weggooit. Ja op de foto: Dit binne Harm Boonstra en Tymen Hofstra . Sij rinne twa-trije kear yn’e wike in rûntsje om en himmelje dan de bermen . Dit is wat se meinommen ha op tongersdei 3 november. Dit moast eigenlijk net hoeche! Voor een goed (keukentafel)gesprek zijn zij beschikbaar…